Ajankohtaista / Aktuellt

Nuorisovaltuustovaalit tulossa!
Ungdomsfullmäktigeval påkommande!

Vaaliaikataulu / Valtidtabell
5.-30.10. Ehdolle asettuminen / Kandidatuppställning
2.11. Vaali-Info / Val-Info
9.11. Ennakkoäänestys / Förhandsröstning
12.11. Vaalipäivä / Valdag

Ehdolleasettumislomake löytyy alla olevasta linkistä.
Kandidatnomineringsblankett  hittas på länken.

Suomenkielinen ehdolleasettumislomake
Svenskspråkig kandidatnomineringsblankett

Porvoon kaupunki tiedottaa 12.10.2020

Haluatko vaikuttaa? Asetu ehdolle nuorisovaltuustoon

Marraskuussa valitaan uudet jäsenet Porvoon nuorisovaltuustoon (Nuva) kaudelle 1.1.2021–31.12.2022. Vaaleissa valitaan 24 valtuutettua ja 10 varavaltuutettua. Ehdolle voivat asettua kaikki 2001–2006 syntyneet porvoolaiset nuoret.

Ehdokkaaksi voi asettua 30. lokakuuta asti täyttämällä ehdolleasettumislomakkeen, jonka saa oman koulun kansliasta tai kaupungin nuorisotilalta (keskustan Zentra, Gammelbackan Kertsi ja Kevätkummun Nuokka). Lomake palautetaan joko omaan kouluun tai nuorisotilalle.

Nuorisovaltuustovaaleissa äänioikeus on porvoolaisnuorilla, jotka ovat syntyneet 2001–2007. Äänioikeutettu voi kuulua vain yhteen valitsijayhdistykseen ja asettua ehdokkaaksi vain omassa vaalipiirissään.

– Nuorisovaltuusto on nuorille oiva mahdollisuus vaikuttaa kotikaupunkinsa asioihin ja oppia kuntapolitiikan sekä päätöksenteon peruslainalaisuuksia. Nuva ottaa kantaa muun muassa kaupunginvaltuustossa eli ylimmässä päätäntäelimessä tehtäviin päätöksiin edustajansa tai esimerkiksi lehtikirjoitusten kautta, kertoo nuorisovaltuuston puheenjohtaja Juho Heikkilä.

– Nuvassa pärjää, vaikka ei olisi minkälaista kokemusta vaikuttamisesta, tarvitset vain intoa ja halua oppia. Erilaisia rooleja ja tapoja toimia löytyy jokaiselle. Kaikkien ei tarvitse järjestää tapahtumia tai kirjoittaa lehtiartikkeleita. Nuva on tiivis ja lämminhenkinen yhteisö, jossa pääset tutustumaan uusiin ja erilaisista lähtökohdista tuleviin ihmisiin ja viettämään aikaa myös erilaisissa vapaa-ajan tapahtumissa, Heikkilä jatkaa.

Vaalipiirit ja vaalipiirien paikkamäärät

Vaalipiireinä toimivat oppilaitokset, ja oman oppilaitoksen opiskelijat voivat äänestää ehdokasta omasta koulustaan. Vaalipiirejä on kaiken kaikkiaan kymmenen: Linnajoen koulu, Pääskytien koulu, Albert Edelfeltin koulu, Lyceiparkens skola, Strömborgska skolan, Borgå gymnasium, Linnakosken lukio, Careeria, Prakticum, sekä vaalipiiri muut, johon kuuluvat muualla opiskelevat porvoolaiset nuoret sekä ei-opiskelevat porvoolaiset.

Paikat jakautuvat seuraavasti: Linnajoen koulu 3, Pääskytien koulu 3, Albert Edelfelt 2, Lyceiparkens skola 2, Strömborgska skolan 2, Borgå gymnasium 2, Linnakosken lukio 3, Careeria 3, Prakticum 2, Muut 2.

Kymmenen varajäsentä ovat kaikkien vaalipiirien yhteisiä, ja heidän järjestyksensä perustuu ehdokkaan saamaan suhteelliseen äänimäärään omassa vaalipiirissään.

Lisätietoa:
– nuorisotyöntekijä Petra Backman, petra.backman2@porvoo.fi, 040 138 9440
– nuorisovaltuuston puheenjohtaja Juho Heikkilä, juho.heikkila@nuvaporvoo.fi

——–

Borgå stad informerar 12.10.2020

Vill du påverka? Ställ upp som kandidat till ungdomsfullmäktige

I november väljs nya medlemmar till Borgå ungdomsfullmäktige för perioden 1.1.2021–31.12.2022. Till ungdomsfullmäktige väljs 24 medlemmar och 10 ersättare. Alla Borgåungdomar som är födda 2001–2006 kan ställa upp i valet.

Man kan ställa upp som kandidat fram till den 30 oktober genom att fylla i en blankett som fås från den egna skolans kansli eller från någon av stadens ungdomslokaler (Zentra i centrum, Kertsi i Gammelbacka eller Nuokka i Vårberga). Blanketten returneras antingen till den egna skolan eller till en ungdomslokal.

Rösträtt i ungdomsfullmäktigevalet har alla Borgåungdomar som är födda 2001–2007. En röstberättigad kan höra till endast en valmansförening och ställa upp endast i sin egen valkrets.

– Ungdomsfullmäktige är en utmärkt chans för unga att påverka ärenden i sin egen hemstad och lära sig grunderna för kommunalpolitik och beslutsfattande.  Ungdomsfullmäktige tar bland annat ställning till beslut som fattas i stadsfullmäktige, alltså stadens högsta beslutande organ, via sin representant eller till exempel skrivelser i tidningen, berättar ungdomsfullmäktiges ordförande Juho Heikkilä.

– Man klarar sig bra i ungdomsfullmäktige även om man inte har någon som helst erfarenhet av att påverka, du behöver bara iver och vilja att lära dig. Det finns olika roller och sätt att medverka för var och en. Alla behöver inte ordna evenemang eller skriva tidningsartiklar. Ungdomsfullmäktige är en tät gemenskap med varm stämning, där du får bekanta dig med nya människor med olika utgångspunkter och också vara med på olika fritidsevenemang, fortsätter Heikkilä.

Valkretsar och deras platsantal

Som valkretsar fungerar läroanstalterna, vars elever kan rösta på kandidater från sin egen skola. Det finns totalt tio valkretsar: Linnajoen koulu, Pääskytien koulu, Albert Edelfeltin koulu, Lyceiparkens skola, Strömborgska skolan, Borgå gymnasium, Linnakosken lukio, Careeria, Prakticum, samt valkretsen övriga (Borgåbor som studerar annanstans och Borgåbor som inte studerar).

Platserna fördelas enligt följande: Linnajoen koulu 3, Pääskytien koulu 3, Albert Edelfelt 2, Lyceiparkens skola 2, Strömborgska skolan 2, Borgå gymnasium 2, Linnakosken lukio 3, Careeria 3, Prakticum 2, Övriga 2.

De tio ersättarna är gemensamma för alla valkretsar och deras inbördes ordningsföljd bestäms enligt kandidatens proportionella antal röster i sin egen valkrets.

Mera information:
– ungdomsarbetare Petra Backman, petra.backman2@porvoo.fi, 040 138 9440
– ungdomsfullmäktiges ordförande Juho Heikkilä, juho.heikkila@nuvaporvoo.fi

Tuoreimmat tapahtumat ja uutiset löydät Instagramistamme @nuvaporvoo

Uusin kannanotto Uusimaassa
https://www.uusimaa.fi/paikalliset/1775082

Kokouspäivämäärät syksylle 2020 / Höstens möten 2020

18. elokuuta / augusti
10. syyskuuta / september
19. lokakuuta / oktober
18. marraskuuta / november
18. joulukuuta / december

Tapahtumat joihin nuorisovaltuusto osallistuu:

Porvoon Päivät 8.8.

Porvoon Pride elokuussa

Vanhustenviikko 4-11.10.

Syksyn aktiivipäivät 9.-11.10

Nuorisovaltuuston vaalit

Talent Factory 14.11.