Kuukauden esityslista ja kokouslinkki | Månadens föredragningslista och möteslänk

Esityslista | Föredragningslista 24.11.2021

Voit liittyä kokoukseen tästä. | Du kan ansluta dig till mötet här.

Viimeisimmät artikkelit

Syksyn kokoukset | Höstens möten

24.11.2021 klo | kl. 17:00

16.12.2021 klo | kl. 17:00

Tulevat tapahtumat | Evenemang

Yläkoulujen ja toisen asteen aluetapaamiset 23.11.2021 | Elevkårs träff för högstadier och andra stadier 23.11.2021

Nuorisovaltuustovaalit, lokakuussa 2022 | Ungdomsfullmäktigeval oktober 2022