Porvoon nuorisovaltuusto - Borgå Ungdomsfullmäktige

Tekijä: NUVA PORVOO

Porvoo palkittiin Nuorisovaltuustomyönteinen kunta -sertifikaatilla

Nuorten osallisuuden eteen tehdystä työstä palkittiin yhteensä kolme uutta kuntaa ja kaupunkia: Pirkkala, Eurajoki ja Porvoo.

Lisäksi sertifikaatit vuonna 2020 saaneiden Janakkalan, Leppävirran, Tuusulan, Vantaan, Hämeenlinnan, Kristiinankaupungin, Padasjoen, sekä Ulvilan sertifikaattien voimassaoloa jatkettiin kahdella vuodella. Sertifikaatti on nyt myönnetty yhteensä 28 kuntaan Suomessa.

Nuorisovaltuustomyönteinen kunta -sertifikaatti on Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto ry:n syksyllä 2019 lanseeraama tunnustus kunnille, jotka edistävät kiitettävällä tavalla kunnan nuorten osallisuutta ja nuorisovaltuuston toimintamahdollisuuksia.

Nuorisovaltuustomyönteisessä kunnassa nuorisovaltuuston tila on vakaa ja kunta tarjoaa erinomaisen perustan nuorisovaltuuston toiminnalle. Kunnassa on lisäksi nuorisovaltuustotoiminnan vaikuttavuutta tukevia rakenteita, joita käytetään ja kehitetään aktiivisesti.

— On hienoa palkita jälleen kuntia pitkäjänteisestä osallisuustyöstä ja nuorten aidosta kuulemisesta. Eurajoki, Pirkkala ja Porvoo liittyvät nyt miltei 30 edistyksellisen kunnan joukkoon Suomessa ja pääsevät levittämään osallisuuden ilosanomaa alueellaan, kommentoi Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto ry:n puheenjohtaja Nette Rimpioja.

— Toivottavasti näemme vielä tulevinakin vuosina monien kuntien seuraavan näitä sertfikaatin saaneita kuntia nuorten osallisuudessa. On hienoa nähdä vuosi toisensa jälkeen, kuinka paljon nuoria Suomessa todella otetaan mukaan päätöksentekoon, lisää prosessista vastannut liittohallituksen jäsen Maria Markkula.

Nyt myönnetyt sertifikaatit ovat voimassa 16.5.2022–1.6.2024.

Tapaaminen tasavallan presidentin kanssa | Möte med republikens president

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö vieraili 10. maaliskuuta Porvoossa. Presidentti keskusteli kaupungin johdon kanssa mm. Porvoon roolista tulevaisuudessa ja nuorisovaltuuston kanssa esimerkiksi nuorten mielenterveydestä ja arjesta. 
 
Republikens president Sauli Niinistö besökte Borgå den 10 mars. Presidenten samtalade med stadens ledning om bl.a. Borgås roll i framtiden och med ungdomsfullmäktige om ungas mentala hälsa och vardag. 

Aloite tapaamiseen tuli tasavallan presidentiltä itseltään. Tapaamisessa nuoret esittivät presidentti Niinistölle kysymyksiä ja presidentti puolestaan heille. Keskustelu oli hyvin antoisa sekä sisällöltään laaja. Jälkikäteen nuorisovaltuusto sai osakseen runsaasti kehuja tasavallan presidentin kansliasta sekä nuorisovaltuuston ohjaaja Petra Backman ja puheenjohtaja Ronja Flykt saivat kirjeet presidentiltä. Presidentti Niinistö kertoi olleensa yllättynyt nuorten valmiudesta keskustella ja oli iloinen kuullessaan nuorilla olevan positiivinen näkökulma tulevaisuuteen. 

Initiativet till träffen kom direkt från republikens president. På träffen presenterade ungdomarna frågor för president Niinistö och från presidentens sida kom det frågor tillbaka. Diskussionen var mycket givande samt av kvalitet. I efterhand fick ungdomsfullmäktige rikligt med beröm från republikens presidents kansli. Dessutom fick ungdomsfullmäktiges handledare Petra Backman och ordförande Ronja Flykt ett brev från presidenten. President Niinistö berättade att han blivit förvånad hur villiga ungdomarna var att diskutera och var glad över att höra att ungdomarna har en positiv inställning till framtiden.

Alla vielä puheenjohtaja Ronja Flyktin puhe presidentti Niinistölle: | 

Nedan om ordförande Ronja Flykts tal till president Niinistö:

“Hyvää päivää, Herra tasavallan presidentti! Ensinnäkin haluan toivottaa lämpimästi tervetulleeksi Porvooseen ja toivon, että olette viihtynyt. Olen Ronja Flykt, Porvoon nuorisovaltuuston puheenjohtaja, ja on ilo ja kunnia tavata teidät. Voin varmaan puhua koko nuorisovaltuuston puolesta, että olemme otettuja tästä mahdollisuudesta. Porvoon nuorisovaltuusto on puolueeton toimielin, joka edustaa porvoolaisia nuoria päätöksenteossa. Porvoon nuorisovaltuusto on kaksikielinen ja meillä on valtuutettuja yläasteella, ammattikoulussa sekä lukiossa. Edustamme nuoria kaupunginvaltuustossa, lähes kaikissa lautakunnissa sekä työryhmissä. Sen lisäksi, meidän nuva-ohjaajamme Petra Backman valittiin viime vuoden lopussa ”Vuoden nuva-ohjaajaksi”. Kokouksien lisäksi, kirjoitetaan lausuntoja ja kannanottoja. Järjestämme myös tapahtumia, jos ei koronatilanne estä. Lopuksi haluan vielä kiittää tästä mahdollisuudesta.” 

Muita artikkeleita aiheesta: | Andra artiklar om ämnet: 

Presidentti Niinistö antoi hyviä vinkkejä porvoolaisnuorille, nuorten oli pyydettävä koulusta vapaata tapaamiseen syytä kertomatta – Niinistö kertoi nuorten yllättäneen hänet valmiuksillaan keskustella | Paikalliset | Uusimaa 

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö vieraili Porvoossa – Porvoo 

Itäväylä (itavayla.fi) 

Helsingin Sanomien artikkeli | Artikel av Helsingin Sanomat

Joulukuussa nuorisovaltuuston edustajat Fanny von Schantz, Ronja Flykt ja Mila Fagerlund olivat haastateltavina Helsingin Sanomissa. Nuoret ottivat kantaa kouluun ja nuorten mielenterveyteen liittyviin kysymyksiin. Artikkelin pääset lukemaan tästä.

I december ungdomsfullmäktiges representanter Fanny von Schantz, Ronja Flykt samt Mila Fagerlund intervjuades för en tidningsartikel i Helsingin Sanomat. Fanny, Ronja och Mila pratade om ungas problem med välmående. Du kan läsa artikeln här.

Kannanottoja ja lehtijuttuja | Ställningstagande texter och tidningsartiklar

Lokakuussa Porvoon nuorisovaltuusto otti kantaa maksuttomiin menkkoihin. Kannanoton pääset lukemaan kokonaisuudessaan meidän nettisivuilta.

I november så tog Borgås ungdomsfullmäktige ställning till gratis mens och mensskydd. Texterna hittas i sin helhet på våra nätsidor.

Kannanoton pohjalta tehdyt lehtijutut voi käydä lukemassa Itäväylästä tai Östnyland:ista.

Tidningsartiklar som gjort utgående från ställningstagande texterna, kan man läsa i Itäväylä och i Östnyland.

Nuorisovaltuusto kirjoitti nuorisotyönviikolla artikkelin nuorisotyöhön liittyen. Artikkeli kirjoitettiin nuorisovaltuutettujen vastausten pohjalta. Pääset lukemaan lehtijutun Itäväylästä:

Ungdomsfullmäktige skrev på ungdomsarbets-veckan en artikel berörande ungdomsarbete i Borgå. Artikeln var skriven utgående från ungdomsledamöternas uppfatting om ungdomsarbete i Borgå. Du kan läsa tidningsartikeln i Itäväylä: