Olemme edustettuna melkein kaikissa kaupungin lautakunnissa sekä jaostoissa. Jokaiseen lautakuntaan/jaostoon valitaan yksi varsinainen jäsen sekä henkilökohtainen varajäsen. Nuorisovaltuuston edustajat valitaan aina kahdeksi vuodeksi.

Lautakunnissa  nuorisovaltuuston edustajilla on osallistumis ja -puheoikeus, mutta ei äänestysoikeutta. Nuorisovaltuuston edustajat ovat poliittisten päättäjien tapaan oikeutettuja kokouspalkkioon sekä matkustuskorvauksiin.

Lautakunnissa ja jaostoissa esille tulleita asioita käsitellään aina nuorisovaltuuston seuraavassa kokouksessa kohdassa “lautakuntakuulumiset”.

KAUPUNGIN LAUTAKUNTAPAIKAT | STADENS NÄMNDER 2023

Kaupunginhallitus: Eeva Hyttinen, varajäsen Otto Flykt

Kaupunginvaltuusto: Emil Vento, varajäsen Xhynejda Dushi

Elinvoimalautakunta: Marianne Birkle, varajäsen Ronja Kallijärvi

Kasvun ja oppimisenlautakunta: Otto Flykt, varajäsen Emmi Schroderus

Suomenkielinen koulutusjaosto: Xhynejda Dushi, varajäsen Linn Tapper

Svenska utbildningssektionen: Amos Hasselblatt, varajäsen Minea Korttinen

Kaupunkikehityslautakunta: Reeja Kadel, varajäsen: Linn Tapper

Lupa ja valvontalautakunta: Linn Tapper, varajäsen Emil Vento

Itä-Uudenmaan hyvinvointialue: Ronja Kallijärvi, Emma Karmanheimo varajäsen Helmi Nikula

Lasten ja nuorten hyvinvointi työryhmä: Marianne Birkle ja Reeja Kadel

Liikenneturvallisuus työryhmä: Otto Flykt, varajäsen Emil Vento