Olemme edustettuna melkein kaikissa kaupungin lautakunnissa sekä jaostoissa. Jokaiseen lautakuntaan/jaostoon valitaan yksi varsinainen jäsen sekä henkilökohtainen varajäsen. Nuorisovaltuuston edustajat valitaan aina kahdeksi vuodeksi.

Lautakunnissa  nuorisovaltuuston edustajilla on osallistumis ja -puheoikeus, mutta ei äänestysoikeutta. Nuorisovaltuuston edustajat ovat poliittisten päättäjien tapaan oikeutettuja kokouspalkkioon sekä matkustuskorvauksiin.

Lautakunnissa ja jaostoissa esille tulleita asioita käsitellään aina nuorisovaltuuston seuraavassa kokouksessa kohdassa “lautakuntakuulumiset”.

KAUPUNGIN LAUTAKUNTAPAIKAT | STADENS NÄMNDER 2022

Sosiaali- ja terveyslautakunta | Social- och hälsovårdsnämnden: Julia Salo (varalla Hilma Hintikka)

Sivistyslautakunta | Bildningsnämnden: Ronja Flykt (varalla Olivia Halttunen)

Suomenkielinen koulutusjaosto | Finskspråkiga utbildningssektionen: Rauha Siltala (varalla Mila Fagerlund)

Ruotsinkielinen koulutusjaosto | Svenskspråkiga utbildningssektionen: Olivia Halttunen (varalla Nicolina Blomander)

Kaupunkikehityslautakunta | Stadsutvecklingsnämnden: Nicolina Blomander (varalla John Fiskari)

Rakennus- ja ympäristölautakunta | Byggnads- och miljönämnden: John Fiskari (varalla Otto Flykt)

KAUPUNGINVALTUUSTO | STADSFULLMÄKTIGE 2022 Mila Fagerlund (varalla Ronja Flykt)

KAUPUNGIN TYÖRYHMÄT | STADENS ARBETSGRUPPER 2022

Lasten- ja nuorten hyvinvointityöryhmä HYVIS | Arbetsgrupp för barn och ungas välmående HYVIS: Eeva Hyttinen (varalla Veera Varpio)

Lasten ja nuorten osallisuus ja vaikuttaminen -työryhmä | Arbetsgrupp för barn och ungas delaktighet och påverkande: Eppu Ollikainen ja Pyry Lauronen

Porvoon liikenneturvallisuustyöryhmä | Borgå trafiksäkerhetsarbetsgrupp: Julia Salo (varalla Timo Korhonen)

Lasten ja nuorten yhdenvertaisuusverkosto | Arbetsgrupp för barn och ungas jämlikhet: Timo Korhonen (varalla Jenny Lönnqvist)

Ravitsemustyöryhmä | Näringsarbetsgruppen: Hilma Hintikka (varalla Veera Varpio)

Lapsiystävällinen kunta -työryhmä | Barnvänlig kommun -arbetsgrupp: Eeva Hyttinen, Pyry Lauronen, Fanny von Schantz, Rauha Siltala