Nuorisovaltuustoon voit hakea mukaan, jos olet tänä vuonna 13-19 -vuotias porvoolainen nuori. Voit opiskella porvoolaisessa koulussa tai muulla kunnalla, mutta sinun täytyy olla kirjoilla Porvoossa.

Till ungdomsfullmäktige kan man söka med om man är en Borgå ungdom mellan 13-19 år. Du kan studera i en skola i Borgå eller i en annan kommun, men du måste vara skriven i Borgå.

Voit hakea mukaan vaaleissa tai vaalien jälkeen. Vaalit järjestetään joka toinen vuosi, parillisena vuotena. Vaaleissa asetut ehdolle omassa vaalipiirissäsi, eli omassa koulussasi. Porvoossa on 11 vaalipiiriä, joissa vaalit järjestetään, mikäli ehdokkaita asettuu ehdolle enemmän kuin vaalipiirillä on paikkoja nuorisovaltuustossa. Jokaisella vaalipiirillä on vähintään kaksi edustuspaikkaa, isoimmilla kouluilla kolme. Vaaleissa nuorisovaltuustoon valitaan 24 valtuutettua ja 10 varavaltuutettua. Varajäsenet ovat kaikkien vaalipiirien yhteisiä ja heidän järjestyksensä pohjautuu suhteelliseen äänimäärään.

Du kan söka med i valet eller efter valet. Val ordnas vart annat år, jämna årtal. Valen anordnas för kandidaterna i deras egna valkrets, med andra ord i den egna skolan. I Borgå finns 11 valkretsar, i vilka det anordnas val så länge det ställer upp flera kandidater i valkretsen än kretsens platser i ungdomsfullmäktige. Varje valkrets har minst två representanter, större skolor har tre. I valet väljs det 24 representanter och 10 suppleanter till ungdomsfullmäktige. Suppleanterna är gemensamma för alla valkretsar och deras ordning grundar sig på den proportionella andelen av röster de fått.

Myös vaalien jälkeen voit hakea mukaan nuorisovaltuustoon alla olevalla lomakkeella tai lähettämällä hakemuksen osoitteeseen petra.backman2@porvoo.fi. Kerrothan hakemuksessa itsestäsi mm. kuka olet, missä koulussa opiskelet ja minkä ikäinen olet sekä miksi haluaisit mukaan Porvoon nuorisovaltuustoon.

Man kan även söka till ungdomsfullmäktige efter valet genom att skicka en ansökan till adressen petra.backman2@porvoo.fi. Berätta om dig själv i ansökan (bl.a. vem du är, i vilken skola du studerar och hur gammal du är) och varför du önskar vara med i Borgå ungdomsfullmäktige.