Mitä teemme?

Porvoon nuorisovaltuusto on porvoolaisten nuorten oma virallinen vaikuttajaryhmä. Sen tarkoituksena on parantaa nuorten mielipiteiden kuuluvuutta ja nuorten asemaa Porvoossa.

Nuorisovaltuustoon valitaan 24 nuorisovaltuutettua sekä 10 varavaltuuttettua kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Edustajat ovat 14–19-vuotiaita, ja he edustavat Porvoon kouluja ja oppilaitoksia sekä muiden nuorten ryhmää.

Toiminta

Nuorisovaltuuston edustajia on mukana lähes kaikissa Porvoon kaupungin lautakunnissa. Nuorisovaltuusto ottaa kantaa ajankohtaisiin asioihin antamalla lausuntoja ja tekemällä aloitteita.

Nuorisovaltuusto tekee myös tiivistä yhteistyötä koulujen ja eri puolueiden kanssa. Nuorisovaltuusto järjestää myös paljon tapahtumia.

Mitä hyötyä on nuorisovaltuustosta?

  • Nuoret voivat vaikuttaa omaan tulevaisuuteensa Porvoossa
  • Nuoret voivat tukea nuoria koskevaa päätöksen tekoa
  • Nuorisovaltuuston edustajille pyritään saamaan osallistumis- ja puheoikeus kaupunginvaltuuston ja lautakuntien kokouksiin
  • Nuorisovaltuusto antaa lausuntoja nuoria koskevissa asioissa ja halutessaan toteuttaa erilaista nuorisotoimintaa
  • Nuorisovaltuusto voi edesauttaa uusien ideoiden syntymistä ja toteuttamista
  • Nuoret ja nuorten mielipiteet saavat myönteistä julkisuutta
  • Saadaan aikaan jotain konkreettista