Porvoon Nuorisovaltuustoa koordinoi Porvoon kaupungin nuorisopalvelut, joka on nimennyt nuorisotyöntekijä Petra Backmanin tehtävään (yhteystiedot).

Ungdomsfullmäktiges verksamhet koordineras av Borgå stads ungdomstjänster som har utsett ungdomsarbetare Petra Backman att sköta uppgiften (kontaktuppgifter).

Puheenjohtajisto | Presidium

  • Flykt Ronja, puheenjohtaja | ordförande, ronja.flykt@nuvaporvoo.fi
  • Boman Maria, varapuheenjohtaja | vice ordförande, maria.boman@nuvaporvoo.fi
  • Fagerlund Mila, sihteeri | sekreterare

Sähköposti | E-post

Sähköpostiosoitteemme ovat etunimi.sukunimi(at)nuvaporvoo.fi

Ledamöternas e-postadresser är förnamn.efternamn(at)nuvaporvoo.fi

Voit lähettää kaikille nuorisovaltuutetuille sähköpostia yhtä aikaa osoitteeseen kaikki@nuvaporvoo.fi.

Du kan skicka e-post till alla ungdomsfullmöktige ledamöter på samma gång, genom att skicka till adressen kaikki@nuvaporvoo.fi