Ota yhteyttä!

Kuva: Google maps

Porvoon Nuorisovaltuustoa koordinoi Porvoon kaupungin nuorisopalvelut, joka on nimennyt nuorisotyöntekijä Petra Backmanin tehtävään (yhteystiedot).

Postiosoite

Porvoon kaupunki
Porvoon Nuorisovaltuusto / Nuorisopalvelut
PL 23, 06101 Porvoo

Käyntiosoite

Mannerheiminkatu 20 E, 06100 Porvoo (karttalinkki)

Puheenjohtajisto

  • Esteri Tuominen, puheenjohtaja
  • Mia Kukkonen, varapuheenjohtaja
  • Emmi Kohonen, sihteeri

Sähköposti

Sähköpostiosoitteemme ovat etunimi.sukunimi(at)nuvaporvoo.fi

Bild: Google maps

Ungdomsfullmäktiges verksamhet koordineras av Borgå stads ungdomstjänster som har utsett ungdomsarbetare Petra Backman att sköta uppgiften (kontaktuppgifter).

Postadress

Borgå stad
Borgå Ungdomsfullmäktige / Ungdomstjänster
PB 23, 06101 Borgå

Besöksadress

Mannerheimgatan 20 E, 06100 Borgå (kartlänk)

Presidium

  • Esteri Tuominen, ordförande
  • Mia Kukkonen, vice ordförande
  • Emmi Kohonen, sekreterare

E-post

Ledamöternas e-postadresser är förnamn.efternamn(at)nuvaporvoo.fi

Instagram

@nuvaporvoo