Tasavallan presidentti Sauli Niinistö vieraili 10. maaliskuuta Porvoossa. Presidentti keskusteli kaupungin johdon kanssa mm. Porvoon roolista tulevaisuudessa ja nuorisovaltuuston kanssa esimerkiksi nuorten mielenterveydestä ja arjesta. 
 
Republikens president Sauli Niinistö besökte Borgå den 10 mars. Presidenten samtalade med stadens ledning om bl.a. Borgås roll i framtiden och med ungdomsfullmäktige om ungas mentala hälsa och vardag. 

Aloite tapaamiseen tuli tasavallan presidentiltä itseltään. Tapaamisessa nuoret esittivät presidentti Niinistölle kysymyksiä ja presidentti puolestaan heille. Keskustelu oli hyvin antoisa sekä sisällöltään laaja. Jälkikäteen nuorisovaltuusto sai osakseen runsaasti kehuja tasavallan presidentin kansliasta sekä nuorisovaltuuston ohjaaja Petra Backman ja puheenjohtaja Ronja Flykt saivat kirjeet presidentiltä. Presidentti Niinistö kertoi olleensa yllättynyt nuorten valmiudesta keskustella ja oli iloinen kuullessaan nuorilla olevan positiivinen näkökulma tulevaisuuteen. 

Initiativet till träffen kom direkt från republikens president. På träffen presenterade ungdomarna frågor för president Niinistö och från presidentens sida kom det frågor tillbaka. Diskussionen var mycket givande samt av kvalitet. I efterhand fick ungdomsfullmäktige rikligt med beröm från republikens presidents kansli. Dessutom fick ungdomsfullmäktiges handledare Petra Backman och ordförande Ronja Flykt ett brev från presidenten. President Niinistö berättade att han blivit förvånad hur villiga ungdomarna var att diskutera och var glad över att höra att ungdomarna har en positiv inställning till framtiden.

Alla vielä puheenjohtaja Ronja Flyktin puhe presidentti Niinistölle: | 

Nedan om ordförande Ronja Flykts tal till president Niinistö:

“Hyvää päivää, Herra tasavallan presidentti! Ensinnäkin haluan toivottaa lämpimästi tervetulleeksi Porvooseen ja toivon, että olette viihtynyt. Olen Ronja Flykt, Porvoon nuorisovaltuuston puheenjohtaja, ja on ilo ja kunnia tavata teidät. Voin varmaan puhua koko nuorisovaltuuston puolesta, että olemme otettuja tästä mahdollisuudesta. Porvoon nuorisovaltuusto on puolueeton toimielin, joka edustaa porvoolaisia nuoria päätöksenteossa. Porvoon nuorisovaltuusto on kaksikielinen ja meillä on valtuutettuja yläasteella, ammattikoulussa sekä lukiossa. Edustamme nuoria kaupunginvaltuustossa, lähes kaikissa lautakunnissa sekä työryhmissä. Sen lisäksi, meidän nuva-ohjaajamme Petra Backman valittiin viime vuoden lopussa ”Vuoden nuva-ohjaajaksi”. Kokouksien lisäksi, kirjoitetaan lausuntoja ja kannanottoja. Järjestämme myös tapahtumia, jos ei koronatilanne estä. Lopuksi haluan vielä kiittää tästä mahdollisuudesta.” 

Muita artikkeleita aiheesta: | Andra artiklar om ämnet: 

Presidentti Niinistö antoi hyviä vinkkejä porvoolaisnuorille, nuorten oli pyydettävä koulusta vapaata tapaamiseen syytä kertomatta – Niinistö kertoi nuorten yllättäneen hänet valmiuksillaan keskustella | Paikalliset | Uusimaa 

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö vieraili Porvoossa – Porvoo 

Itäväylä (itavayla.fi)