Vaalit / Val

Porvoon kaupunki tiedottaa 13.11.2020
Uusi nuorisovaltuusto on valittu
Porvoon nuorisovaltuuston vaalit toteutettiin Linnajoen koululla, Pääskytien koululla, Albert Edelfeltin koululla, Lyceiparkens skolassa, Borgå gymnasiumissa ja Careeriassa 12. marraskuuta.
– Hakijoita oli tänä vuonna ennätysmäärä, 49. Ainostaan Prakticumissa, Strömborgska skolanissa ja Linnankosken lukiossa ei ollut vaaleja. Varajäsenet ovat asetettu järjestykseen suhteellisen äänimääränsä mukaan, kertoo nuorisotyöntekijä Petra Backman.
Nuorisovaltuustovaaleissa annetiin yhteensä 1499 ääntä, joista 83 oli ennakkoääniä. 128 ääntä hylättiin.
Nuorisovaltuuston toimikausi on 1.1.2021-31.12.2022. Uusi valtuusto valitsee tammikuussa ensimmäisessä kokouksessaan hallituksen, puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, sihteerin, tiedottajan ja kielenkääntäjän. Perinteisesti ensimmäinen kokous järjestetään kaupungintalon valtuustosalissa.
Vaalitulokset:
Vaalipiiri 1: Linnajoen koulu (vaalit)
Rauha Siltala, Mikko Mannonen ja Kasper Wathen

Vaalipiiri 2: Pääskytien koulu (vaalit)
Eeva Hyttinen, Samuel Komu ja Julia Salo
Vaalipiiri 3: Albert Edelfeltin koulu (vaalit)

Eppu Ollikainen ja Hilma Hintikka
Vaalipiiri 4: Lyceiparkens skola (vaalit)
Christina Söderström ja Otto Flykt.
Vaalipiiri 5: Strömborgska skolan (ei vaaleja)

Jenny Lönnqvist
Fanny von Schantz, Borgå gymnasium (korvaa tyhjän paikan suurimman suhteellisen äänimäärän johdosta)
Vaalipiiri 6: Borgå gymnasium (vaalit)

Nicolina Blomander ja Olivia Halttunen

Vaalipiiri 7: Linnankosken lukio (ei vaaleja)

Minni Rönnberg, John Fiskari ja Lassi Uljas
Vaalipiiri 8: Careeria (vaalit)Alex Kapanen, Maria Boman ja Elias Sirkka

Valkrets 9: Prakticum (ei vaaleja)

Alexandra Backman
Ronja Flykt, Borgå gymnasium (korvaa tyhjän paikan suurimman suhteellisen äänimäärän johdosta)
Vaalipiiri 10: Muut nuoret (vaalit)
Mila Fagerlund ja Helmi Kaartinen
Varajäsenet:
Emmi Kohonen (Careeria)
Timo Korhonen (Muut nuoret)
Oliver Hammarström (Lyceiparkens skola)
Alisa Kallio (Pääskytien koulu)
Veera Varpio (Linnajoen koulu)
Aino-Alina Hanska (Pääskytien koulu)
Vili Sundström (Albert Edelfeltin koulu)
Pyry Lauronen (Pääskytien koulu)
Sebastian Lammassaari (Albert Edelfeltin koulu)
Malena Johansson (Linnajoen koulu)
Lisätietoja: nuorisotyöntekijä Petra Backman, puh. 040 138 9440, petra.backman2@porvoo.fi

Borgå stad informerar 13.11.2020
Nya ungdomsfullmäktige har valts
Ungdomsfullmäktigevalet genomfördes i Linnajoen koulu, Pääskytien koulu, Albert Edelfelts skola, Lyceiparkens skola, Borgå Gymnasium och Careeria 12 november.
– I år var det rekord många sökande, 49st. Endast i Prakticum, Strömborgska skolan och Linnankosken lukio ordnades det inte val. Suppleanterna är ordnade enligt den proportionella röstmängden berättar ungdomsarbetare Petra Backman.
I ungdomsfullmäktigevalet gavs sammanlagt 1499 röster, varav 83 var givna under förhandsröstningen. 128 röster godkändes inte.
Verksamhetsperioden för Ungdomsfullmäktige är 1.1.2021-31.12.2022. Vid första mötet i januari väljs en ny styrelse, ordförande, viceordförande, sekreterare, informatör samt en översättare. Enligt tradition hålls det första mötet i stadshusets fullmäktigesal.
Valresultaten:
Valkrets 1: Linnajoen koulu (val)
Rauha Siltala, Mikko Mannonen och Kasper Wathen
Valkrets 2: Pääskytien koulu (val)
Eeva Hyttinen, Samuel Komu och Julia Salo
Valkrets 3: Albert Edelfeltin koulu (val)
Eppu Ollikainen och Hilma Hintikka
Valkrets 4: Lyceiparkens skola (val)
Christina Söderström och Otto Flykt
Valkrets 5: Strömborgska skolan (inget val)

Jenny Lönnqvist och Fanny von Schantz, Borgå gymnasium (ersätter den tomma platsen pga. det största proportionella röstantalet)

Valkrets 6: Borgå gymnasium (val)
Nicolina Blomander och Olivia Halttunen
Valkrets 7: Linnankosken lukio (inget val)

Minni Rönnberg, John Fiskari och Lassi Uljas
Valkrets 8: Careeria (val)
Alex Kapanen, Maria Boman och Elias Sirkka
Valkrets 9: Prakticum (inget val)

Alexandra Backman
Ronja Flykt, Borgå gymnasium (ersätter den tomma platsen pga. det största proportionella röstantalet)

Valkrets 10: Övriga (val)
Mila Fagerlund och Helmi Kaartinen

Suppleanter:
Emmi Kohonen (Careeria)
Timo Korhonen (Övriga ungdomar)
Oliver Hammarström (Lyceiparkens skola)
Alisa Kallio (Pääskytien koulu)
Veera Varpio (Linnajoen koulu)
Aino-Alina Hanska (Pääskytien koulu)
Vili Sundström (Albert Edelfeltin koulu)
Pyry Lauronen (Pääskytien koulu)
Sebastian Lammassaari (Albert Edelfeltin koulu)
Malena Johansson (Linnajoen koulu)
Tilläggsinformation: ungdomsarbetare Petra Backman, tfn 040 138 9440, petra.backman2@porvoo.fi

Porvoon kaupunki tiedottaa 4.11.2020

Ennätysmäärä hakijoita nuorisovaltuustoon

Nuorisovaltuuston ehdolle asettuminen päättyi perjantaina 30.10. Hakemuksia tuli yhteensä 49 kappaletta.

– Meitä hieman jännitti alkusyksystä, että miten saadaan ehdokkaita, kun ei päästy kouluille kertomaan vaaleista. Tänä vuonna vaali-info hoidettiinkin Teamsin kautta. Se oli selkeästi hyvä juttu, kun ehdokkaita tuli niin paljon, kertoo nuorisovaltuuston koordinaattori Petra Backman.

Vaalit järjestetään seuraavissa kouluissa: Linnajoen koulu, Pääskytien koulu, Albert Edelfeltin koulu, Lyceiparkens skola, Borgå gymnasium, Careeria ja vaalipiiri Muut nuoret.

Ennakkoäänestys on maanantaina 9.11. kaikilla kolmella nuorisotilalla.

  • Kevätkummun nuorisotila Nuokka, Sammontie 3, äänestää voi kello 17.30–20.00.
  • Gammelbackan nuorisotila Kertsi, Keskus aukio 1, äänestää voi kello 13.00–19.00.
  • Keskustan nuorisotila Zentra, Mannerheiminkatu 20, äänestää voi kello 14.00–20.00.

Äänestysoikeus on kaikilla 2001–2007 syntyneillä porvoolaisilla nuorilla. Ennakkoäänestyspäivänä voi äänestää ketä ehdokasta vaan.

– Vaikka omaan kouluun ei tulisi vaaleja niin suosittelen, että kaikki nuoret, joilla on äänioikeus, käyttävät sitä, kannustaa Petra Backman.

Virallinen vaalipäivä kouluilla on torstaina 12.11. Silloin saa äänestää vain koulun omaa ehdokasta. Jos on äänestänyt ennakkoäänestyksessä, ei voi enää äänestää virallisena vaalipäivänä.

Äänet lasketaan 12.11. ja vaalitulos julkaistaan perjantaina 13.11. Uusien edustajien nuorisovaltuustokausi alkaa 1.1.2021.

Lisätietoja antaa: nuorisotyöntekijä Petra Backman, petra.backman2@porvoo.fi tai 040 138 9440.

————————————————-

Borgå stad informerar 4.11.2020

Rekordantal sökande till ungdomsfullmäktige

Tiden för att ställa upp som kandidat till ungdomsfullmäktige tog slut 30.10. Det kom sammanlagt 49 ansökningar.

– I början av hösten var vi lite nervösa för hur vi skulle få kandidater, då vi inte kunde åka till skolorna och berätta om valet. I år sköttes informationen om valet via Teams. Det lyckades tydligen bra, eftersom vi fick så många kandidater, berättar Petra Backman som är koordinator för ungdomsfullmäktige.

Val ordnas i följande skolor: Linnajoen koulu, Pääskytien koulu, Albert Edelfeltin koulu, Lyceiparkens skola, Borgå gymnasium, Careeria och valkretsen övriga unga.

Man kan förhandsrösta måndag 9.11 i alla tre ungdomslokaler.

  • I Vårberga ungdomslokal Nuokka, Sampovägen 3, kan man rösta kl. 17.30–20.00.
  • I Gammelbacka ungdomslokal Kertsi, Centrumplatsen 1, kan man rösta kl. 13.00–19.00.
  • I ungdomslokalen Zentra, Mannerheimgatan 20, kan man rösta kl. 14.00–20.00.

Alla Borgåungdomar som är födda 2001–2007 har rösträtt. På förhandsröstningsdagen kan man rösta på vilken kandidat som helst.

– Även om det inte blir val i den egna skolan, så rekommenderar jag att alla unga som har rösträtt också använder den, uppmanar Petra Backman.

Den egentliga valdagen i skolorna är torsdag 12.11. Då får man endast rösta på en kandidat från den egna skolan. Om man har röstat på förhand, kan man inte längre rösta på den egentliga valdagen.

Rösterna räknas 12.11 och valresultatet publiceras fredag 13.11. De nya fullmäktigeledamöternas fullmäktigeperiod börjar 1.1.2021.

Mera information ger: ungdomsarbetare Petra Backman, petra.backman2@porvoo.fi eller 040 138 9440.