Valtuutetut / Ledamöter

Hallitus / Styrelse 2019:

Puheenjohtaja /Ordförande : Tuominen Esteri

Varapuheenjothaja / Viceordförande: Kukkonen Mia

Sihteeri / Sekretare: Kohonen Emmi

Kielenkääntäjä / Översättare: Kukkonen Sonja

Talousvastaava / Ekonomiansvarig: Mörsky Aino

Tiedottaja / Informationsansvarig : Lehtola Sofia

Hallituksen jäsenet / Styrelse medlemmar: Reijonen Otso ja von Schantz Fanny

Muut nuorisovaltuutetut / Övriga ungdomsfullmäktige:

Bah Sampo

Bergman Ukko

Blomander Nicolina

Flykt Ronja

Granqvist Tindra

Hillermaa Henry

Holmberg Roni

Hänninen Aino

Jokinen Jussi

Kanon Tommi

Kapanen Jarl Alex

Karilahti Miko

Kemppinen Jesper

Liljemark Hanna

Moisio Benjamin

Rönnberg Minni

Varajäsenet / Suppleanter: 

Fiskari John

Siitonen Peik

Heikkilä Juho

Uljas Lassi